EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing EMDR שיטת טיפול אינטגרטיבית שהוכיחה את יעילותה בטיפול במגוון תלונות נפשיות הקשורות לטראומה וחרדה. ככל שהבעיה ממוקדת יותר הטיפול יכול להיות קצר יותר ואף להסתיים בפגישות בודדות. אורך הטיפול שונה ממטופל למטופל ומבעיה לבעיה

PTSD

TRAUMATIC FOCUSED CBT TF-CBT טיפול קוגנטיבי התנהגותי ממוקד טראומה פורמט של 8-16 פגישות (תאונה, התעללות, אירוע דחק).

psychoanalytic

פסיכורתפיה דינמית טיפול דינאמי וקצר מועד. מצוקה נפשית נובעת מקונפליקטים בין חלקי אישיות שונים אשר מקורם ביחסים המוקדמים עם ההורים, מצוקה בהווה מהווה שחזור או פגיעה מקושי בעבר. המטפל מסייע למטופל באמצעות מתן פרשנות מתוך הסברה כי התובנה תגדיל את החופש שלו לפעול ולהרגיש אחרת בנוסף המטפל שואף להפוך תכנים לא מודעים הקשורים לקונפליקטים, למודעים. כחלק מכך, עליו להתגבר על ההגנות של המטופל, ולהראות לו כיצד הוא משתמש בהן מתוך פחד ממגע עם הפגיעה שחווה. אורך הטיפול מספר חודשים עד שנה.

CBT

טיפול קוגנטיבי והתנהגותי (חרדות, קשב וריכוז, הפרעה טורדנית וכפייתית, אינקרופיזיס, אינוריזיס) מודל הטיפול הקוגנטיבי נשען על ההשקפה שדרכי חשיבה מוגזמות או מוטות מנציחות או מחריפות מצבים מעוררי לחץ כגון דכאון, חרדה וכעס. תפקיד המטפל לעזור למטופל לזהות את סגנון החשיבה האישי שלו ולשנותו בדרך של ישום והיגיון,המטופלים ילמדו דרכים יעילות לזיהוי מחשבות ואמונות ליבה ולקריאת תיגר עליהן, לשינוי דפוסים של דאגה, זיהוי המחשבה, בדיקת העלויות והתועלות של המחשבה, בחינת העדויות. טיפול של עד 16 פגישות. טיפול התנהגותי שיכול להיות מתאים לילדים צעירים ולילדים פחות ורבאלים או ילדים עם קשיי הבעה רגשית מניח שההתנהגויות רצויות ובלתי רצוניות נרכשות על פי אותם חוקי למידה והיא מתמקדת בהווה ובעתיד , התניה קלאסית, התנייה אופרנטית, למידה תצפיתית/מודילנג. תוכנית הטיפול כוללת זיהוי גירויים להתנהגות הלא רצויה , בניית מערך חיזוקים בנוסף למעקב ורישום. טיפול של עד 16 פגישות.

SEXUAL ABUSE

טיפול ממוקד בפגיעות מיניות טראומה מינית נחווית בבידוד ובסוד והיא מעוררת אשמה, בושה ובדידות, הטיפול מאפשר הפחתת תחושות אלו, יצירת מרחב בטוח ותומך שיאפשר בניית תחושת שייכות וחוויה של הזדהות ותמיכה. הטיפול נוער לייצב את הביטחון האישי ולבססו, להבין את הקשר בין הטראומה לבין הקשיים שחווים, לבנות כוחות התמודדות וכישורים בין אישיים, ליצור קשר מחודש עם החיים הרגיים ולגבש תחושה עצמית חדשה. ניתנת הזדמנות להתנסות בחוויה בין אישית חדשה המבוססת על יחסים הדדים, שוויניים ומכבדים. מתאים לטיפול דינאמי קצר מועד

PE

"חשיפה ממושכת". זהו טיפול מיועד לשיפור מצבים של PTSD, אשר יעילותו הוכחה במחקרים בין לאומיים גדולים וגם בארץ נצבר ניסיון רב ביישומה. זהו טיפול בעל סיכוי גדול ביותר לשפר את חייך מהיום והלאה לשנים רבות. הטיפול מתבסס על ארבע מרכיבים: אימון נשימתי קבלת מידע אודות תופעת הטראומה ודרכים להתמודדות חשיפה בדמיון לזיכרונות של הטראומה חשיפה במציאות למצבים שמפחדים או נמנעים מהם בחיים